7755985999
akshaykhatal999@gmail.com

Shenga Ladu


  • Shenga Ladu

    Shenga Ladu

200 / 1 kg

Jay Shankar Hotel offers tasty Shenga Ladu in Lamboti gaon, Solapur..